Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üye. F.Pınar GÖKSAL


  • Dahili: 3639
  • fatmapinargöksal@aksaray.edu.tr