Tanıtım

MİSYON

Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olan, Mesleğinin etik değerlerini benimsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş,

Ekonominin ve sanayinin gereksinimlerine ve değişimlerine uyum yeteneği olan, takım çalışmasına ve disiplinler arası işbirliğine yatkın, 

 

Yaratıcı ve analitik düşünce yapısına sahip olan

 

Endüstri mühendisleri yetiştirmek ve bunun için gerekli olanakları sunmaktır.

 

VİZYON

Uluslararası standartlarda eğitim veren,

Fiziksel imkânlarını etkin şekilde kullanan,

Özgün araştırmalar yaparak, bilime, endüstriye ve topluma katkı sağlayan,

Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler üreten,

Bölgesel gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenen, 

Çağdaş eğitimin her türlü olanaklarından yararlanan,

Çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlayan, 

Saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.